Menu Zamknij

MONITORING PŁATNOŚCI


Usługa monitoringu płatności jest propozycją odpowiedzialnego zarządzania należnościami i szybkiego reagowania na pojawiające się opóźnienia w imieniu i na rzecz Wierzyciela. Na tym etapie wykorzystujemy różne kanały komunikacji z Kontrahentami w zależności od indywidualnych ustaleń.  Główne kanały komunikacji to wiadomości sms, VMS, email pisma list zwykły.

 

Usługa jest realizowana przed datą zapadalności za pośrednictwem: SMS, e-mail, telefon.

Korzyści wynikające z monitoringu płatności:

  • zwiększenie stabilności finansowej dzięki terminowym Cash Flow,
  • sprawdzone rozwiązanie dla przedsiębiorstw z niską marżą,
  • niskie koszty obsługi (brak prowizji od przekazanych spraw),
  • przejęcie obowiązków administracyjnych dzięki efektywnemu wykorzystaniu  zasobów,
  • zaplanowanie działań windykacyjnych w przypadku braku płatności, 
  • systemowe rozwiązania z pełnym raportem każdej sprawy,
  • koncentracja na swojej bieżącej działalności handlowej


Skuteczny monitoring

W celu zdyscyplinowania kontrahentów proponujemy przystawianie na każdej fakturze pieczęci prewencyjnej. Pieczęć prewencyjna informuje kontrahentów o współpracy z profesjonalną kancelarią w zakresie obsługi windykacyjnej.

monitoring płatności