CERTYFIKAT
JAKOŚCI OCHRONY PRAWNEJ I WINDYKACYJNEJ

 

OBOYA HORTICULTURE POLAND SP. Z O. O.

NIP 9691610288

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka komandytowa zaświadcza, że podmiot uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Terminowe Płatności, zapewniającym bieżącą ochronę prawną w procesie zarządzania wierzytelnościami w zakresie:


MONITORINGU PŁATNOŚCI

WINDYKACJI POLUBOWNEJ

WINDYKACJI SĄDOWEJ

OBSŁUGI PRAWNEJ

 

9691610288

Data wydania: 2020