CERTYFIKAT
JAKOŚCI OCHRONY PRAWNEJ I WINDYKACYJNEJ

 

KOKSZTYS KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO SP. KOMANDYTOWA

NIP 8992522495

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka komandytowa zaświadcza, że podmiot uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Terminowe Płatności, zapewniającym bieżącą ochronę prawną w procesie zarządzania wierzytelnościami w zakresie:


MONITORINGU PŁATNOŚCI

WINDYKACJI POLUBOWNEJ

WINDYKACJI SĄDOWEJ

WINDYKACJI TERENOWEJ

OBSŁUGI PRAWNEJ

 

8992522495

Data wydania: 2019