CERTYFIKAT
JAKOŚCI OCHRONY PRAWNEJ I WINDYKACYJNEJ

 

"Markon" Adrian Konieczny

NIP 8522488298

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka komandytowa zaświadcza, że podmiot uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Terminowe Płatności, zapewniającym bieżącą ochronę prawną w procesie zarządzania wierzytelnościami w zakresie:


MONITORINGU PŁATNOŚCI

WINDYKACJI POLUBOWNEJ

WINDYKACJI SĄDOWEJ

OBSŁUGI PRAWNEJ

 

8522488298

Data wydania: 2020