CERTYFIKAT
JAKOŚCI OCHRONY PRAWNEJ I WINDYKACYJNEJ

 

ASSTRA POLSKA SP. Z O. O.

NIP 8512740201

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka komandytowa zaświadcza, że podmiot uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Terminowe Płatności, zapewniającym bieżącą ochronę prawną w procesie zarządzania wierzytelnościami w zakresie:


MONITORINGU PŁATNOŚCI

WINDYKACJI POLUBOWNEJ

WINDYKACJI SĄDOWEJ

OBSŁUGI PRAWNEJ

 

8512740201

Data wydania: 2020