FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH BESEL S.A.

CERTYFIKAT
JAKOŚCI OCHRONY PRAWNEJ I WINDYKACYJNEJ

 

FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH BESEL S.A.

NIP 7470006251

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka komandytowa zaświadcza, że podmioty uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Terminowe Płatności, zapewniającym bieżącą ochronę prawną w procesie zarządzania wierzytelnościami w zakresie:


MONITORINGU PŁATNOŚCI

WINDYKACJI POLUBOWNEJ

WINDYKACJI SĄDOWEJ

OBSŁUGI PRAWNEJ

 

Data wydania: 2021