CERTYFIKAT
JAKOŚCI OCHRONY PRAWNEJ I WINDYKACYJNEJ

 

KOŁOBRZESKA STOCZNIA REMONTOWA "DOK" ZBIGNIEW HALIŃSKI

NIP 6711069271

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka komandytowa zaświadcza, że podmiot uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Terminowe Płatności, zapewniającym bieżącą ochronę prawną w procesie zarządzania wierzytelnościami w zakresie:


MONITORINGU PŁATNOŚCI

WINDYKACJI POLUBOWNEJ

WINDYKACJI SĄDOWEJ

OBSŁUGI PRAWNEJ

 

Data wydania: 2018