CERTYFIKAT
JAKOŚCI OCHRONY PRAWNEJ I WINDYKACYJNEJ

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE "SAKOP" SP. Z. O.O.

NIP 6260003145

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka komandytowa zaświadcza, że podmioty uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Terminowe Płatności, zapewniającym bieżącą ochronę prawną w procesie zarządzania wierzytelnościami w zakresie:


MONITORINGU PŁATNOŚCI

WINDYKACJI POLUBOWNEJ

WINDYKACJI SĄDOWEJ

OBSŁUGI PRAWNEJ

 

Data wydania: 2022