PRODUCENT DRZWI BARAŃSKI SPÓŁKA JAWNA IGNACY BARAŃSKI I ZBIGNIEW BARAŃSKI

CERTYFIKAT
JAKOŚCI OCHRONY PRAWNEJ I WINDYKACYJNEJ

 

PRODUCENT DRZWI BARAŃSKI SPÓŁKA JAWNA IGNACY BARAŃSKI I ZBIGNIEW BARAŃSKI

NIP 5811515048

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka komandytowa zaświadcza, że podmiot uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Terminowe Płatności, zapewniającym bieżącą ochronę prawną w procesie zarządzania wierzytelnościami w zakresie:


MONITORINGU PŁATNOŚCI

WINDYKACJI POLUBOWNEJ

WINDYKACJI SĄDOWEJ

OBSŁUGI PRAWNEJ

 

Data wydania: 2021