CERTYFIKAT
JAKOŚCI OCHRONY PRAWNEJ I WINDYKACYJNEJ

 

DEK-BUD Michał Jańczuk

NIP 5222846102

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka komandytowa zaświadcza, że podmiot uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Terminowe Płatności, zapewniającym bieżącą ochronę prawną w procesie zarządzania wierzytelnościami w zakresie:


MONITORINGU PŁATNOŚCI

WINDYKACJI POLUBOWNEJ

WINDYKACJI SĄDOWEJ

OBSŁUGI PRAWNEJ

 

5222846102

Data wydania: 2020